Aktuality

květen

Město Vimperk - znak

25.5.2020

Prominutí místního poplatku z pobytu

Městský úřad Vimperk, jako správce místního poplatku z pobytu, rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu stanoveného obecně závaznou vyhláškou města Vimperk č. 5/2019 všem poplatníkům místního poplatku, a to za poplatkové období od 01.04.2020 do 31.12.2020.

březen

Město Vimperk - znak

2.3.2020

Místní poplatek ze psů – změny od 01.01.2020

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit na finančním odboru ve lhůtě do 15 dnů vznik, zánik poplatkové povinnosti a jakékoli změny v ohlášených skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, změnu adresy…). V případě, že nedojde ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

leden

Oznámení

21.1.2020

Oznámení

Oznamujeme občanům, že dne 21.1.2020 nebude možné z technických důvodů uhradit místní poplatek za komunální odpad platební kartou.

prosinec

Místní poplatek z pobytu

31.12.2019

Místní poplatek z pobytu

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk č. 5/2019 o místních poplatcích, kterou s účinností od 01.01.2020 zavádí místní poplatek z pobytu.

leden

Výběrové řízení - mzdová účetní

17.1.2018

Výběrové řízení - mzdová účetní

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo MZDOVÁ ÚČETNÍ - ÚČETNÍ

leden

Místní poplatek ze psů

18.1.2017

Místní poplatek ze psů

Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města.

leden

Místní poplatek ze psů

26.1.2016

Místní poplatek ze psů

únor

Místní poplatek ze psů

6.2.2015

Místní poplatek ze psů

Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města

leden

Poplatek  za komunální odpad

7.1.2015

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad zůstává i pro rok 2015 ve výši 492 Kč na osobu. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.2015. Při odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 31.03.2015 a 31.08.2015

leden

Poplatek  za komunální odpad

3.1.2014

Poplatek za komunální odpad

únor

Poplatek ze psů pro rok 2013

1.2.2013

Poplatek ze psů pro rok 2013