Kontakty na Odbor finanční MÚ Vimperk

Adresa: Steinbrenerova 6, Vimperk 385 17

Jitka Bošková
poplatky za odpad
388 402 237
Anna Filipová
pokuty
388 402 217
Zdeňka Filipová
místní poplatky
388 402 219
Jaroslava Fuchsová
fakturace, DPH
388 402 239
Ing. Ivana Janoudová
vedoucí
388 402 232
777 355 845
Hana Janoudová
mzdy
388 402 235
Zdeňka Navrátilová
evidence faktur
388 402 238
Helena Smíšková
účtárna
388 402 233

Aktuality

31.12.2019

Místní poplatek z pobytu

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk č. 5/2019 o místních poplatcích, kterou s účinností od 01.01.2020 zavádí místní poplatek z pobytu.

20.12.2019

Místní poplatek ze psů – změny od 01.01.2020

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit na finančním odboru ve lhůtě do 15 dnů vznik, zánik poplatkové povinnosti a jakékoli změny v ohlášených skutečnostech (např. pořízení psa, úhyn psa, změnu adresy…). V případě, že nedojde ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

archív

Akce ve Vimperku