Datum stránky: 7.1.2015

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad zůstává i pro rok 2015 ve výši 492 Kč na osobu. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s trvalým či přechodným pobytem a také vlastníci staveb určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.2015. Při odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 31.03.2015 a  31.08.2015, pokud činí částka společně odváděného poplatku 2.460 Kč a více. Poplatek lze uhradit hotově na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č. 19-722281/0100 nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol - desetimístné číslo sloužící k identifikaci poplatníka, které je neměnné a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně identifikovat. Pokud jej neznáte z předchozích let, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo mě kontaktujte na adrese jitka.boskova@mesto.vimperk.cz.

Veškeré další informace na tel. čísle 388 402 237.

 

Jitka Bošková, finanční odbor